Vores personale

Ledelsen
Kulturen og den pædagogiske kurs afstikkes af ledelsen på Kvadderkjær. Vi lægger vægt på en synlig og situationsbestemt ledelsesform, hvor vi er tilgængelige for personalet, så det til enhver tid er muligt at forventningsafstemme den pædagogiske indsats. Dette gælder både i forhold til den enkelte medarbejders erfaringer og modenhed og de forskellige teams forståelse for opgaveløsningen.

Vi følger udviklingen inden for det socialpædagogiske fagområde og tilpasser indsatsen, så tilbuddet hele tiden er tidssvarende og matcher efterspørgslen.

Vi sætter en ære i at prisfastsætte ydelsen uden skjulte omkostninger – kvalitet og pris skal gå ’hånd i hånd’!

Personalet
På Kvadderkjær stilles krav til medarbejderne om et højt personligt og fagligt engagement. Medarbejdere forventes at deltage i efteruddannelse samt løbende kompetenceudvikling og tilbydes blandt andet, i samarbejde med konsulentfirmaet SPUK ApS, et specialdesignet pædagogisk grundforløb. Her får de fx en grundig præsentation af og dialog om regler for magtanvendelse. Derudover vil medarbejderne efter behov løbende blive opkvalificeret inden for specifikke pædagogiske områder.

Det forventes endvidere, at alle medarbejdere på Kvadderkjær deltager i supervision.

Samarbejde
Ikke alle opgaver kan løses alene med engagerede og dygtige medarbejdere på Kvadderkjær. Derfor har vi et tæt samarbejde med psykologer, psykiatere og fagspecialister fx indenfor krænkerproblematikker, misbrug, forskellige terapiformer mv.

Det betyder, at vi til enhver tid kan sikre, at der er den nødvendige faglige ekspertise til rådighed – både i form af individuel supervision omkring den enkelte unge og gennem specifik faglig opkvalificering af medarbejdergruppen.

Kvadderkjær lægger vægt på et tæt samarbejde med anbringende myndighed. Udover den lovmedholdelige opfølgning i forbindelse med anbringelsen, vil vi sikre, at ændringer i indsatsen sker i et tæt samarbejde med myndigheden, forældre og unge.

Dokumentation

Dokumentation og åbenhed er en naturlig del af vores hverdag, hvor vi derigennem løbende sikre,
at der er overensstemmelse med det vi gør og det vi siger, vi gør.

Den pædagogiske indsats og udvikling bliver systematisk dokumenteret og skal være synlig og gennemskuelig for både tilsyn, anbringende myndighed og ikke mindst de unge og deres familier.

Derfor har vi udviklet et specialdesignet mega-journalsystem, der nøjagtigt kan afstemme behov og efterspørgsel, og som løbende kan justeres, hvis behovet ændres.

Med mega-journalsystemet er kvaliteten af vores dokumentation steget, mens den administrative arbejdsbyrde for det pædagogiske personale er blevet mindre.