Pædagogisk grundlag

“For at kunne behandle vores børn og unge lige, må vi behandle dem forskelligt”.
Anerkendende pædagogik

På Kvadderkjær tilbyder vi en anerkendende pædagogisk tilgang, der rummer forskellige metoder og tilgange, der alle har et ressourceorienteret fokus.

Her møder vi den unge med respekt og tilpasser pædagogikken ud fra den enkeltes individuelle behov, forudsætninger og kompetencer.

I praksis betyder det, at der bliver lavet individuelle behandlingsforløb, som hele tiden revurderes og tilpasses den enkelte og altid afstemmes i forhold til den unges nærmeste udviklingszone. Og så de mødes unge med krav, der er tilpasset deres aktuelle udviklingsniveau.

Vi lægger vægt på en forudsigelig hverdag, der skaber tryghed og ro til udvikling for den enkelte.

Relationer

Alle har brug for at være en del af et fællesskab, da det er gennem fællesskaber og relationer vi udvikler os. På Kvadderkjær tager vi ansvar for denne relation og kvaliteten af den.

Det kan imidlertid være svært for omsorgssvigtede unge at indgå i og stole på nye relationer. På Kvadderkjær vil de unge møde voksne, der kan holde til eventuelle afvisninger og som igen og igen vil tilbyde sig og insistere på kontakten og relationen gennem engagement, lyst og humor.

Aktiviteter

Mange socialt udsatte unge har været vant til et liv ’i overhalingsbanen’. Når de anbringes, er det vores opgave at sørge for, at den overhalingsbane de hidtil har kørt i, omsættes til aktiviteter, der er tilpasset vores samfund
’Vi kan ikke ændre deres fortid, men vi kan give dem en chance for en fremtid, hvor de mødes med social accept og anerkendelse’
På Kvadderkjær er en af grundstenene: Aktiviteter og et sundt fritidsliv.
Vi tilbyder derfor en mangfoldighed af fritidstilbud og udnytter naturligvis de mange muligheder, der findes i Nationalparken Thy og ved Vesterhavet.

Unge på Kvadderkjær vil opleve begejstrede voksne, der brænder for et sundt og aktivt fritidsliv og voksne, der med charme og autoritet tilbyder de unge nye og anderledes aktiviteter. Vi støtter og bakker op omkring de aktiviteter, de unge allerede er engagerede i!

Medindflydelse

Igennem demokratiske processer støtter vi de unge i at ytre deres meninger. Signalværdien om, at ”det gode argument vinder” skal indikere, at de unge ses som værende specielle, ligeværdige og en selvfølgelig del af fællesskabet, og at de har indflydelse på eget liv.