Socialpædagogisk opholdssted i Vestjylland 

Kvadderkjær er godkendt som socialpædagogisk opholdssted jf. SEL § 66 nr. 5. Her kan vi modtage otte drenge i alderen 10 – 23 år (efterværn 18–23 år).

Fakta kort:

  • Ingen omplaceringer i flere år
  • Gennemsnitlig ansættelse på 7 år
  • Uddannet og erfaren personale
  • Sygefravær på 0,75%
  • Fleste anbragte får afsluttet 9 klasse
  • Attraktiv pris
  • Professionelt samarbejde med kommune og familie
  • De unge trives og kan godt lide at være på Kvadderkjær
  • 25 års erfaring

 

Faktisk kalder vi selv Kvadderkjær for Danmarks største plejefamilie. Vi har erfaret, at unge kun kan hjælpes, hvis de er i hyggelige og hjemmelige omgivelser. Derfor gør vi meget ud af, at vores institution ikke ligner en institution, men ligner et ganske almindeligt hjem. De fleste, som kommer på besøg på Kvadderkjær, fornemmer hurtigt, at der er en helt særlig stemning i huset, og at de unge samt personalet godt kan lide at være her.

For at kunne hjælpe de udsatte mennesker, som bliver anbragt hos os, skal rammerne og stemningen skabe trivsel, og vores medarbejdere skal være erfarne og fagligt kompetente. Mange af vores medarbejdere har været ansat i mere end 8 år, og har under deres ansættelse deltaget i diverse uddannelser og kurser, for at gøre dem kompetente inden for vores valgte metoder og tilgange. Herudover har mange mere end 10 års erfaring fra andre opholdssteder.

Ledelsen har sammenlagt mere end 20 års erfaring med at arbejde med udsatte unge. Flere i ledelsen har en socialfaglig baggrund og andre har erfaring inden for ledelse. Vores medarbejderes tilfredshed med deres arbejde og de unges udvikling, bekræfter kun at Kvadderkjær har en faglig kompetent ledelse, som personalet og de unge betrager som medspiller i hverdagen.

Vi har et tæt samarbejde med få af landets 98 kommuner, som kontinuerligt vender tilbage med nye opgaver. Kommunerne er meget tilfredse med samarbejdet, da de kan se, at vi gør en forskel for de anbragte, så de kan ende med at blive en ressource for kommunen og samfundet generelt. Herudover er vores priser for anbringelser ganske attraktive, da vi via vores tætte samarbejde kan optimere dagligdagen, hvilket giver store besparelser for kommuneren.

Vi har ikke haft nogen omplaceringer eller ufrivillige hjemsendelser i 2014 og 2015, og vi evner altid at etablere de helt rigtige rammer for hver anbragt, så vi konstant matcher indsats med behov.

Som pædagogik er vi meget anerkendende og den bærende tilgang er baseret på KRAP.