Netværk og familie

Mens den unge oftest, i kortere eller længere tid, vil være en del af Station Vest eller Kvadderkjær, vil de altid forblive en del af deres familie uanset omfang og kvalitet af samværet.

Vi tilstræber derfor at inddrage familien i anbringelsen så meget som familien kan og vil, og i det omfang den unge ønsker det. Vi tilstræber at fastholde, støtte og udvikle samværet med forældre, søskende og andet netværk – både i forbindelse med familiebesøg, ferier i lokalområdet eller i form af pædagogisk støtte ved hjemmebesøg hos familien eller i netværket.

Forældremyndighedsrollen bliver i videst mulig udstrækning understøttet og familien skal opleve at have indflydelse og ejerskab omkring den unges liv. De skal føle sig velkomne ved besøg og både den unge og familien opmuntres til en hyppig kontakt (fysisk, telefonisk eller via andre elektroniske medier) og støttes efter behov, så kvaliteten af samværet styrker relationen mellem den unge og familien.