Vores vision og mission

Mission
Vi tilbyder helhedsløsninger for udsatte børn, unge og voksne, så det gør dem i stand til at kunne indgå i et demokratisk samfund.

Vision
“Vi vil være de bedste”

Ved…

at give børn, unge og voksne et sundt og værdigt alternativ til hjemmet, masser af omsorg og ikke mindst en bred vifte af tilbud om aktiviteter.
at inddrage familie og netværk aktivt i den helhedsorienterede løsning.
at gøre det nødvendige – hverken mere eller mindre.
at tilbyde samarbejdspartnere individuelt tilpassede pædagogiske løsninger.
at dokumentere og vise åbenhed.
at tiltrække og fastholde engagerede, kompetente og loyale medarbejdere.

Kerneværdier
Vores værdier er retningsgivende for den pædagogiske praksis og danner vores fælles referencerammer, når der træffes beslutninger og handles på det pågældende opholdssted.

Anerkendelse
Alle mennesker er ligeværdige, og der skal være plads til alle.
Alle skal føle sig set, hørt og forstået.
Alle har forskellige forudsætninger, kompetencer og personlige værdier og skal derfor også behandles forskelligt.

Omsorg
Børn og unges grundlæggende behov skal identificeres og tilfredsstilles ud fra udvikling, alder og modenhed.
Børn og unges udvikling støttes gennem relevante og afstemte udfordringer ved socialt, psykosocialt, kognitivt, fysisk og motorisk træning.
Børn og unge rustes til at tage ansvar og stå på egne ben gennem demokratiske processer.
Børn og unge har brug for positive rollemodeller, der både kan vise vej og sætte grænser i forhold til almene socialt accepterede normer i samfundet.
Faglighed og engagement

Det betyder:
​Kvalitet, udvikling og højt engagement er nøgleord i det pædagogiske arbejde.
Medarbejderne skal have frihed til at handle og mod til at give både medspil og modspil.
Humor, glæde og begejstring, der skaber håb og motivation.
Supervision, faglig sparring og løbende kompetenceudvikling, der sikrer en høj faglighed og et lovmedholdeligt fundament.

Hvor der er vilje, er der vej!​