Menneskesyn

På Kvadderkjær og Stationvest tager vi udgangspunkt i, at alle mennesker er ligeværdige og kompetente – men ikke ligestillede. Det enkelte menneske har retten til at vælge og til at drage konsekvenserne af sine valg. Ud fra idéen om, at alle er kompetente individer, der skal lære at klare sig selv, vil de unge hos os blive mødt med følgende værdier:

Empatiske og omsorgsfulde medarbejdere, som sørger for, at forholdene omkring den unge er i orden og skaber nogle rammer og relationer til den unge, som gør det muligt for ham/hende at lære at klare sig selv.
Vi tror på muligheder frem for begrænsninger. Man kan ikke ændre på fortiden og gøre fejlene om, men man kan gøre en indsats for, at fremtiden skal blive anderledes og bedre.
Alle handlinger har konsekvens.

Der er forskel på personale og de unge. Personalet indgår i en dialog med den unge, men på en række områder er det personalet, der bestemmer og sætter rammerne, indtil den unge selv – via sin adfærd – viser os, at han/hun selv er i stand til at bestemme på en hensigtsmæssig og acceptabel måde. Med andre ord; der skal være ydre styring, indtil den unge kan selv.

I nogle af vores anbringelser arbejdes der primært med de unge i en-til-en relationer. Samtidig er vi imidlertid bevidste om, at en væsentlig del af den menneskelige udvikling foregår i relationen med andre mennesker. Derfor anser vi det for vigtigt, at de unge hurtigst muligt opnår tilstrækkelige sociale kompetencer til at kunne indgå i større sammenhænge.