Målgruppen på Kvadderkjær

Målgruppen er drenge i alderen 10 – 23 år med betydelige adfærdsmæssige og sociale problemer. Vi kan indskrive unge, indtil de er fyldt 18 år, og i henhold til serviceloven § 76 (efterværn) kan vi forlænge anbringelsen, indtil de fylder 23 år.

De unge som kommer til Kvadderkjær, har typisk været anbragt på andre institutioner eller i familiepleje. Med en rigtige pædagogik og tilgang, formår Kvadderkjær at skabe succesfulde anbringelser for unge, som kommer fra flere sammenbrudte forløb, samtidig med at vi får etableret et solidt samarbejde med forældrene.